• Південний Буг
  • Компаніївський район
  • Орнітологічний заказник Петрівський
  • Заповідник Квітуча Балка, Новгородківський район
  • Зоологічна памятка Пташиний базар, Світловодський район

Накази

 
 
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 16 лютого 2021 року № 118 "Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки України від 14 січня 1999 року № 12" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-21#Text
 
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 березня 2021 року № 193 "Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля" (https://mepr.gov.ua/files/docs/nakazy/2021/193/193%20%D0%BD.pdf)  
 
 
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами