• Орнітологічний заказник Петрівський
  • Компаніївський район
  • Заповідник Квітуча Балка, Новгородківський район
  • Південний Буг
  • Зоологічна памятка Пташиний базар, Світловодський район

Форма запиту на інформацію

 
 
Ф О Р М А
запиту на інформацію
 
Розпорядник інформації _____________________________________________________
(найменування розпорядника інформації)
Запитувач _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних осіб
__________________________________________________________________________
та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 
 
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
___________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу
___________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
___________________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
 
на електронну адресу _________________________________________________________
 
телефаксом __________________________________________________________________
 
за телефоном _________________________________________________________________
 
______________        _______________
(дата)                         (підпис)